Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Pascale Coacht I coaching en training, gevestigd in Amersfoort, staat ingeschreven als Pascale de Vries Coaching onder KVK nummer 60849096.De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden in de praktijkruimte van Pascale Coacht. Bezoekadres OLV klooster ter Eem I Daam Fokkemalaan 22 I 3818 KG Amersfoort. Ingang Zuid. Ook maak ik veel gebruik van het buitenterrein van het klooster.

2. Verhindering
Gelieve een afspraak uiterlijk 3 uur van te voren af te zeggen, telefonisch of via mail. Zonder tijdige afzegging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3. Tarieven
Je vindt mijn tarieven op de pagina Tarieven.
De vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op deze site. Tussentijds kort overleg met de ouder/verzorger, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt tegen het daarvoor geldende tarief. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

4. Betalingsvoorwaarden
Factuur betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL 50 ASNB 0942 5675 95 tnv Pascale de Vries Coaching, ovv naam en factuurnummer. 

Na elke individuele sessie wordt er een factuur gestuurd.

De kosten voor groepstrainingen zoals de Rots en Water training worden vooraf gefactureerd.
Betaling van de factuur voor de groepstraining dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan,  hiermee is de aanmelding definitief.
Kosteloos annuleren van een training kan tot 14 dagen voor aanvang. Daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigt. Wanneer u besluit voortijdig te stoppen met de training vindt er geen teruggave plaats.

5. Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke en psychische klachten, raad ik eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. ik sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Pascale Coacht.

6. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Pascale Coacht is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, in dien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd.

7. Vertrouwelijkheid
Alle informatie die tijdens de sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de client kan besloten worden om derden in te lichten. Bij het coach traject speelt terugkoppeling naar de ouders een grote rol. Bij de terugkoppeling naar de ouders hou ik rekening met de wens van het kind: wat mag ik vertellen? De inhoud van de gesprekken worden alleen gedeeld met ouders/derden indien het kind daar toestemming voor geeft.

8. Brengen en halen
In de centrale hal is een wachtruimte. Het kind kan gebracht en gehaald worden op de afgesproken tijd. 

9. Bereikbaarheid
De ouder/verzorger dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn.

10. Verslaglegging en archivering
Pascale Coacht is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Pascale Coacht zal daarentegen wel een privé dossier per client aanmaken en in eigen administratie archiveren.

11. Klachtenprodedure
Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.

Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.

Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.